Tìm theo ký tự đầu tiên
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn.

Danh sách tác giả

Liên hệ: truyentranhdam.com@gmail.com