Truyện tranh Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử

Anh thanh niên dân đen bất tài thấp hèn vô dụng trước khi chết đã ước được trở thành bậc thầy ma fap, đách biết con rồng thần nào hay thực thể X nào đã dream come true anh, biến anh thành hoàng tử (đĩ đượi) vương quốc Saloom

Danh sách chương

Danh sách tác giả

Liên hệ: [email protected]